các chương trình đại học

cơ hội bước ra thế giới với chi phí hợp lý nhất

Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2,5

Cơ hội
học bổng

Dành cho đối tác theo từng năm

Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2,5

Cơ hội
học bổng

Dành cho đối tác theo từng năm

Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Dành cho đối tác theo từng năm

Hoa Kì

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội học bổng

- Cấp 2 lần/năm cho sinh viên
- Miễn 100% học phí (khoảng 13,200USD/suất/kỳ đầu tiên)
- 50% học phí (khoảng 6,600 USD /suất/học kỳ tiếp theo)

Anh

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Giảm 20%
học phí

Anh

Mô hình
chuyển tiếp

3+1

Cơ hội
học bổng

GBP
2,000 - 4,000

Anh

Mô hình
chuyển tiếp

Cơ hội
học bổng

Dành cho
đối tác theo
từng năm

Malaysia

Mô hình chuyển tiếp

1+3

2+2

Đài loan

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Miễn
học phí

Nga

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình
chuyển tiếp

2+2

Cơ hội
học bổng

Giảm 10%
học phí

Úc

Mô hình chuyển tiếp

1+3, 2+2

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

Úc

Mô hình chuyển tiếp

2+2

BSM HSTM BDA BDA BAF BDA

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

BỘ PHẬN TUYỂN SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ

Phòng 306 nhà C làng sinh viên HACINCO
79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE

0243 555 3555 | 0983 372 988
0379 884 488 | 0989 106 633

Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

Facebook: truongquocte

http://www.is.vnu.edu.vn
http://student.isvnu.vn
https://truongquocte.edu.vn